YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

GENEL KURALLAR

 1. Bu şartname, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ TBM) tarafından düzenlenecek olan “İklim Değişikliği Temalı Öğrenci Video Yarışması” kuralları ve yönergeleri için hazırlanmıştır.  
 1.  Yarışma içeriğinin tüm hakları Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne aittir. 
 1. Yarışma, İklim Değişikliği ile ilgili “Temiz ve Çevre Dostu Enerji ve Ulaşım Sistemleri”, “Sürdürülebilir Kentler ve Binalar”, “Toksik İçermeyen Bir Çevre İçin Sıfır Kirlilik” alt başlıklarında belirlenen bir probleme sürdürülebilir çözüm(ler) üretmek amacıyla oluşturulacak öğrenci projelerinin video formatında sunulmasını ve jüri tarafından değerlendirilmesini kapsar.  
 1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda öğrenim gören lise öğrencileri en az iki en fazla üç kişilik takımlar halinde yarışmaya başvuru yapabilir. 
 1. Her takımın bir adı ve gerektiğinde iletişim kurulabilmesi için bir takım sözcüsü olmalıdır. Her öğrenci yalnızca bir takımda yer alabilir.  
 1. Her takım yalnızca bir kez başvuru yapabilir ve yapılan başvuru için hazırlanan video, iklim değişikliği ile ilgili aşağıdaki alt başlıklardan sadece birine odaklanmalıdır: 
  •     Temiz ve Çevre Dostu Enerji ve Ulaşım Sistemleri 
  •     Sürdürülebilir Kentler ve Binalar 
  •     Toksik İçermeyen Bir Çevre İçin Sıfır Kirlilik 
 1. Başvurular, 25 Mart 2022’den itibarenBaşvuru Formu” aracılığıyla alınmaya başlanacaktır. Başvurular için son tarih, 29 Nisan 2022 Cuma günü saat 17:00’dır. Kazananlar 19 Mayıs 2022, Perşembe günü herkesin katılımına açık çevrimiçi düzenlenecek ödül töreninde açıklanacaktır. Ödül töreni için detaylı bilgiler daha sonra ödül töreni sayfasında duyurulacaktır. 
 1. Başvurular ücretsizdir.  
 1. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) uygun hazırlanan Veli/Vasi/Temsilci Onay Formu her bir takım üyesinin velisi/vasisi/temsilcisi tarafından ayrı ayrı doldurulmalı, imzalanmalı ve taratılarak veya net görünür şekilde fotoğrafı çekilerek “Başvuru Formu”nda gerekli alanlara yüklenmelidir. Yarışmanın KVKK kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.  

tEknik kurallar

 1. Tüm videolar yatay formatta çekilmeli ve Türkçe sunulmalıdır. 
 1. Video; 
  • Giriş Ekranı (5 saniye), 
  • İçerik (en fazla 180 saniye/3 dakika), 
  • Kaynakça Ekranı (5 saniye) bölümlerinden oluşmalı ve video uzunluğu 190 saniyeyi (3 dakika 10 saniye) geçmemelidir. 
 1. Tüm videolar, aşağıdaki bilgileri içeren 5 saniyelik tam ekranda sunulan “Giriş Ekranı” ile başlamalıdır:
  • Videonun Başlığı (Proje Başlığı)
  • Takım Adı
  • Takım Üyelerinin Adı-Soyadı
  • Okul Adı – Sınıf Seviyesi
  • İl/İlçe

Not: Takım üyeleri aynı okul ve sınıf seviyesinden ise okul adı, sınıf seviyesi, il/ilçe bilgileri giriş ekranında yalnızca bir kere yazılabilir. Takım üyelerinin farklı okul veya sınıf veya il/ilçeden olması durumunda, her bir üyeyi ayırt edecek şekilde bu bilgilerin sunulması gerekmektedir.  

 1. Öğrencilerin video içeriğinde iklim değişikliği ile ilgili seçtikleri alt başlıkta bir problem durumunu ortaya koymaları ve bu probleme yönelik sürdürülebilir en az bir çözüm sunmaları beklenmektedir. Takım üyelerinin her birinin videoda yüzünün görünmesi ve videonun herhangi bir kısmında anlatım yapması gerekmektedir. Öğrencilerin videolarında sadece standart MS PowerPoint ve benzeri sunum araçları üzerinden ilerlememeleri, çözüm önerilerine yönelik prototip, maket, infografik, animasyon vb. hazırlamaları ve videolarında sunmaları gerekmektedir. 
 1. Videolarda herhangi bir teknik aksaklık (ses, görüntü vb.) olmaması ve videonun düzgün çalışması gerekmektedir. 
 2. Öğrencilerin videoda kullanacağı kendilerine ait olmayan tüm öğeler (metin, görsel, ses, video, animasyon vb.) orijinal kaynağa atıfta bulunularak ve APA 7 kaynakça yazım kuralları biçimine göre alıntılanmalıdır. Her türlü intihal (aşırma) diskalifiye ile sonuçlanacaktır. Bu durumda tüm sorumluluk öğrencilere aittir. Öğrencilerin, kaynaklarının uygun şekilde alıntılanmış (APA 7) bir listesini videolarının sonunda 5 saniyelik “Kaynakça Ekranı”nda sunmaları gerekmektedir.
 1. Öğrencilerin hazırladıkları videoları kendi seçtikleri bir video paylaşım platformuna (Örn. YouTube, Vimeo, Dailymotion vb.) yüklemesi ve doğru, çalışır, başkaları tarafından erişilebilir şekilde oluşturduğu video bağlantı adresini “Başvuru Formu”nda ilgili alana girmesi gerekmektedir. Paylaşılan video bağlantı adresine tıklanıldığında doğrudan videoya erişilmesi, herhangi bir erişim izni istenmemesi gerekmektedir. 
 2. Öğrenciler videolarının en az bir kopyasını saklamalıdır. Kaybolan, hasar gören veya düzgün yüklenmeyen videolardan tarafımız sorumlu değildir.
 1. Öğrencilerin videolarını hazırlarken ve videolarının bağlantı adreslerini göndermeden önce gerekli kontrolleri yapmalarını sağlayacak “Video Kontrol Listesi“ni kullanması gerekmektedir.
 2. Başvuruların geçerli olması için videoların şartnamede belirtilen tüm kurallara uygun olması, “Başvuru Formu”nun tüm bölümlerinin doğru ve eksiksiz doldurulması, istenen bilgi ve belgelerin doğru olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. 

ödül

 1. Kazanan takımlara yalnızca yarışma kapsamında belirlenen ödül takdim edilecektir. Bunun dışında öğrencilere hiçbir ek tazminat ödenmeyecek ve hiçbir koşulda öğrencilere karşı tarafımız sorumlu olmayacaktır. 
 1. Ödüller aşağıdaki şekilde takdim edilecektir:
  • Bir (1) Birincilik Ödülü 
   • Samsung Galaxy Watch Active2 (Tüm takım üyelerine verilecektir.)
   • Ödül Sertifikası (Tüm takım üyelerine verilecektir.)
  • Bir (1) İkincilik Ödülü
   • ODTÜDEN Mağazası’nda Geçerli 2000₺ Hediye Çeki (Bir adet olmak üzere takım adına takım sözcüsüne verilecektir. Hediye çekinin adil şekilde takım üyeleri arasında paylaşılması takım sözcüsünün sorumluluğundadır.)
   • Ödül Sertifikası (Tüm takım üyelerine verilecektir.)
  • Bir (1) Üçüncülük Ödülü
   • ODTÜDEN Mağazası’nda Geçerli 1000₺ Hediye Çeki (Bir adet olmak üzere takım adına takım sözcüsüne verilecektir. Hediye çekinin adil şekilde takım üyeleri arasında paylaşılması takım sözcüsünün sorumluluğundadır.)
   • Ödül Sertifikası (Tüm takım üyelerine verilecektir.)
 1. Ödül kazanıldığı takdirde yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle kendisi ile iletişime geçilemeyen ve/veya tarafına e-posta ile bilgilendirme yapıldıktan sonra 3 gün içerisinde dönüş alınamayan takımlar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 
 1. Ödül takdim edilmeden önce ilgili takım üyelerinden “Öğrenci Belgesi” talep edilecek ve birincilik ödülü kazanan takım üyelerine ödülleri tutanak karşılığında teslim edilecektir. 
 1. Sadece ön değerlendirmeyi geçerek jüri değerlendirmesine alınmış takımlara katılım sertifikası verilecektir. Takım üyelerinin katılım sertifikaları takım sözcüsünün e-posta adresine gönderilecektir. 

jüri değerlendirmesi

 1. Jüri üyelerinin kararı kesindir.
 2. Başvurular, iki aşamada değerlendirilecektir.
 3. İlk aşamada videoların teknik kurallara uyumluluğuna yönelik ön değerlendirme yapılacaktır.
 4. Ön değerlendirmeyi geçen videolar ikinci aşamada 
  • Problem Durumunun Açıklanması (%20), 
  • Sürdürülebilir Çözüm (%30),
  • Özgünlük (%30), 
  • Prodüksiyon (%20) temel kriterleri doğrultusunda jüri tarafından değerlendirilecektir. 
 5. Değerlendirme sonucunda jüri uygun görmediği takdirde birinci seçmeme hakkına sahiptir.

etik kurallar

 1. Öğrenciler, paylaştıkları videoların özgün ve kendi eserleri olduğunu, hazırlanan videonun üçüncü şahısların kişilik ve gizlilik haklarını ve/veya fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, bu içeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi , ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ve paydaşların herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Tüm sorumluluk öğrencilere aittir.
 1. Video içeriği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm yerel ve ulusal yasalarına uygun olmalıdır. İçerik 1) yasa dışı davranışları teşvik etmek; 2) ırksal, dini, cinsel veya diğer haksız önyargıları desteklemek; 3) cinsel veya şiddet içeren sömürüyü savunmak; 4) yasa veya antlaşma ile belirlenen hakları ihlal etmek; 5) herhangi bir kişinin mahremiyetini ihlal etmek şeklinde veya 6) jüri tarafından uygunsuz olarak tespit edildiği takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Öğrenciler yarışmaya başvuru yaptıklarında tarafımıza; videolarını tanıtım amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin, ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ve paydaşların internet sayfalarında, sosyal medya hesaplarında, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda, konferanslarda veya diğer herhangi bir yerde yer ve sayı sınırlaması olmaksızın kendilerine bildirimde bulunmadan veya başka bir tazminat ödemeden çoğaltma, dağıtma, işleme, sergileme ve/veya görüntüleme hakkı verir.
 1. Kazananlar ödülleri kabul etmekle, tarafımız ve tüm paydaşlarımızı bu tür ödüllerin kullanımından kaynaklanan her türlü iddia ve yükümlülükten sorumlu tutmamayı kabul eder. Kazananlar, yarışmaya katılımından veya herhangi bir ödülün kullanımından kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasar için tüm sorumluluğu üstlenir.
 1. Öğrenciler, yarışma kurallarına ve jüri üyelerinin kararlarına bağlı kalmayı kabul eder.
 1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi gerektiğinde katılım koşullarını değiştirip güncelleme hakkına haizdir. Katılım koşullarındaki değişiklik ve güncellemeleri takip etmek katılımcının sorumluluğundadır. Yarışma ile ilgili güncel bilgiler https://tbm.metu.edu.tr/ adresinde “Duyurular” kısmında sunulacaktır.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

GENEL KURALLAR

 1. Bu şartname, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ TBM) tarafından düzenlenecek olan “İklim Değişikliği Temalı Öğrenci Video Yarışması” kuralları ve yönergeleri için hazırlanmıştır.  
 1.  Yarışma içeriğinin tüm hakları Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne aittir. 
 1. Yarışma, İklim Değişikliği ile ilgili “Temiz ve Çevre Dostu Enerji ve Ulaşım Sistemleri”, “Sürdürülebilir Kentler ve Binalar”, “Toksik İçermeyen Bir Çevre İçin Sıfır Kirlilik” alt başlıklarında belirlenen bir probleme sürdürülebilir çözüm(ler) üretmek amacıyla oluşturulacak öğrenci projelerinin video formatında sunulmasını ve jüri tarafından değerlendirilmesini kapsar.  
 1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda öğrenim gören lise öğrencileri en az iki en fazla üç kişilik takımlar halinde yarışmaya başvuru yapabilir. 
 1. Her takımın bir adı ve gerektiğinde iletişim kurulabilmesi için bir takım sözcüsü olmalıdır. Her öğrenci yalnızca bir takımda yer alabilir.  
 1. Her takım yalnızca bir kez başvuru yapabilir ve yapılan başvuru için hazırlanan video, iklim değişikliği ile ilgili aşağıdaki alt başlıklardan sadece birine odaklanmalıdır: 
  •     Temiz ve Çevre Dostu Enerji ve Ulaşım Sistemleri 
  •     Sürdürülebilir Kentler ve Binalar 
  •     Toksik İçermeyen Bir Çevre İçin Sıfır Kirlilik 
 1. Başvurular, 25 Mart 2022’den itibarenBaşvuru Formu” aracılığıyla alınmaya başlanacaktır. Başvurular için son tarih, 29 Nisan 2022 Cuma günü saat 17:00’dır. Kazananlar 19 Mayıs 2022, Perşembe günü herkesin katılımına açık çevrimiçi düzenlenecek ödül töreninde açıklanacaktır. Ödül töreni için detaylı bilgiler daha sonra ödül töreni sayfasında duyurulacaktır. 
 1. Başvurular ücretsizdir.  
 1. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) uygun hazırlanan Veli/Vasi/Temsilci Onay Formu her bir takım üyesinin velisi/vasisi/temsilcisi tarafından ayrı ayrı doldurulmalı, imzalanmalı ve taratılarak veya net görünür şekilde fotoğrafı çekilerek “Başvuru Formu”nda gerekli alanlara yüklenmelidir. Yarışmanın KVKK kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.  

tEknik kurallar

 1. Tüm videolar yatay formatta çekilmeli ve Türkçe sunulmalıdır. 
 1. Video; 
  • Giriş Ekranı (5 saniye), 
  • İçerik (en fazla 180 saniye/3 dakika), 
  • Kaynakça Ekranı (5 saniye) bölümlerinden oluşmalı ve video uzunluğu 190 saniyeyi (3 dakika 10 saniye) geçmemelidir. 
 1. Tüm videolar, aşağıdaki bilgileri içeren 5 saniyelik tam ekranda sunulan “Giriş Ekranı” ile başlamalıdır:
  • Videonun Başlığı (Proje Başlığı)
  • Takım Adı
  • Takım Üyelerinin Adı-Soyadı
  • Okul Adı – Sınıf Seviyesi
  • İl/İlçe

Not: Takım üyeleri aynı okul ve sınıf seviyesinden ise okul adı, sınıf seviyesi, il/ilçe bilgileri giriş ekranında yalnızca bir kere yazılabilir. Takım üyelerinin farklı okul veya sınıf veya il/ilçeden olması durumunda, her bir üyeyi ayırt edecek şekilde bu bilgilerin sunulması gerekmektedir.  

 1. Öğrencilerin video içeriğinde iklim değişikliği ile ilgili seçtikleri alt başlıkta bir problem durumunu ortaya koymaları ve bu probleme yönelik sürdürülebilir en az bir çözüm sunmaları beklenmektedir. Takım üyelerinin her birinin videoda yüzlerinin görünmesi ve videonun herhangi bir kısmında anlatım yapması gerekmektedir. Öğrencilerin videolarında sadece standart MS PowerPoint ve benzeri sunum araçları üzerinden ilerlememeleri, çözüm önerilerine yönelik prototip, maket, infografik, animasyon vb. hazırlamaları ve videolarında sunmaları gerekmektedir. 
 1. Videolarda herhangi bir teknik aksaklık (ses, görüntü vb.) olmaması ve videonun düzgün çalışması gerekmektedir. 
 2. Öğrencilerin videoda kullanacağı kendilerine ait olmayan tüm öğeler (metin, görsel, ses, video, animasyon vb.) orijinal kaynağa atıfta bulunularak ve APA 7 kaynakça yazım kuralları biçimine göre alıntılanmalıdır. Her türlü intihal (aşırma) diskalifiye ile sonuçlanacaktır. Bu durumda tüm sorumluluk öğrencilere aittir. Öğrencilerin, kaynaklarının uygun şekilde alıntılanmış (APA 7) bir listesini videolarının sonunda 5 saniyelik “Kaynakça Ekranı”nda sunmaları gerekmektedir.
 1. Öğrencilerin hazırladıkları videoları kendi seçtikleri bir video paylaşım platformuna (Örn. YouTube, Vimeo, Dailymotion vb.) yüklemesi ve doğru, çalışır, başkaları tarafından erişilebilir şekilde oluşturduğu video bağlantı adresini “Başvuru Formu”nda ilgili alana girmesi gerekmektedir. Paylaşılan video bağlantı adresine tıklanıldığında doğrudan videoya erişilmesi, herhangi bir erişim izni istenmemesi gerekmektedir. 
 2. Öğrenciler videolarının en az bir kopyasını saklamalıdır. Kaybolan, hasar gören veya düzgün yüklenmeyen videolardan tarafımız sorumlu değildir.
 1. Öğrencilerin videolarını hazırlarken ve videolarının bağlantı adreslerini göndermeden önce gerekli kontrolleri yapmalarını sağlayacak “Video Kontrol Listesi“ni kullanması gerekmektedir.
 2. Başvuruların geçerli olması için videoların şartnamede belirtilen tüm kurallara uygun olması, “Başvuru Formu”nun tüm bölümlerinin doğru ve eksiksiz doldurulması, istenen bilgi ve belgelerin doğru olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. 

ödül

 1. Kazanan takımlara yalnızca yarışma kapsamında belirlenen ödül takdim edilecektir. Bunun dışında öğrencilere hiçbir ek tazminat ödenmeyecek ve hiçbir koşulda öğrencilere karşı tarafımız sorumlu olmayacaktır. 
 1. Ödüller aşağıdaki şekilde takdim edilecektir:
  • Bir (1) Birincilik Ödülü 
   • Samsung Galaxy Watch Active2 (Tüm takım üyelerine verilecektir.)
   • Ödül Sertifikası (Tüm takım üyelerine verilecektir.)
  • Bir (1) İkincilik Ödülü
   • ODTÜDEN Mağazası’nda Geçerli 2000₺ Hediye Çeki (Bir adet olmak üzere takım adına takım sözcüsüne verilecektir. Hediye çekinin adil şekilde takım üyeleri arasında paylaşılması takım sözcüsünün sorumluluğundadır.)
   • Ödül Sertifikası (Tüm takım üyelerine verilecektir.)
  • Bir (1) Üçüncülük Ödülü
   • ODTÜDEN Mağazası’nda Geçerli 1000₺ Hediye Çeki (Bir adet olmak üzere takım adına takım sözcüsüne verilecektir. Hediye çekinin adil şekilde takım üyeleri arasında paylaşılması takım sözcüsünün sorumluluğundadır.)
   • Ödül Sertifikası (Tüm takım üyelerine verilecektir.)
 1. Ödül kazanıldığı takdirde yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle kendisi ile iletişime geçilemeyen ve/veya tarafına e-posta ile bilgilendirme yapıldıktan sonra 3 gün içerisinde dönüş alınamayan takımlar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 
 1. Ödül takdim edilmeden önce ilgili takım üyelerinden “Öğrenci Belgesi” talep edilecek ve birincilik ödülü kazanan takım üyelerine ödülleri tutanak karşılığında teslim edilecektir.
 1. Sadece ön değerlendirmeyi geçerek jüri değerlendirmesine alınmış takımlara katılım sertifikası verilecektir. Takım üyelerinin katılım sertifikaları takım sözcüsünün e-posta adresine gönderilecektir. 

jüri değerlendirmesi

 1. Jüri üyelerinin kararı kesindir.
 2. Başvurular, iki aşamada değerlendirilecektir.
 3. İlk aşamada videoların teknik kurallara uyumluluğuna yönelik ön değerlendirme yapılacaktır.
 4. Ön değerlendirmeyi geçen videolar ikinci aşamada 
  • Problem Durumunun Açıklanması (%20), 
  • Sürdürülebilir Çözüm (%30),
  • Özgünlük (%30), 
  • Prodüksiyon (%20) temel kriterleri doğrultusunda jüri tarafından değerlendirilecektir. 
 5. Değerlendirme sonucunda jüri uygun görmediği takdirde birinci seçmeme hakkına sahiptir.

etik kurallar

 1. Öğrenciler, paylaştıkları videoların özgün ve kendi eserleri olduğunu, hazırlanan videonun üçüncü şahısların kişilik ve gizlilik haklarını ve/veya fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, bu içeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi , ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ve paydaşların herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Tüm sorumluluk öğrencilere aittir.
 1. Video içeriği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm yerel ve ulusal yasalarına uygun olmalıdır. İçerik 1) yasa dışı davranışları teşvik etmek; 2) ırksal, dini, cinsel veya diğer haksız önyargıları desteklemek; 3) cinsel veya şiddet içeren sömürüyü savunmak; 4) yasa veya antlaşma ile belirlenen hakları ihlal etmek; 5) herhangi bir kişinin mahremiyetini ihlal etmek şeklinde veya 6) jüri tarafından uygunsuz olarak tespit edildiği takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Öğrenciler yarışmaya başvuru yaptıklarında tarafımıza; videolarını tanıtım amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin, ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ve paydaşların internet sayfalarında, sosyal medya hesaplarında, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda, konferanslarda veya diğer herhangi bir yerde yer ve sayı sınırlaması olmaksızın kendilerine bildirimde bulunmadan veya başka bir tazminat ödemeden çoğaltma, dağıtma, işleme, sergileme ve/veya görüntüleme hakkı verir.
 1. Kazananlar ödülleri kabul etmekle, tarafımız ve tüm paydaşlarımızı bu tür ödüllerin kullanımından kaynaklanan her türlü iddia ve yükümlülükten sorumlu tutmamayı kabul eder. Kazananlar, yarışmaya katılımından veya herhangi bir ödülün kullanımından kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasar için tüm sorumluluğu üstlenir.
 1. Öğrenciler, yarışma kurallarına ve jüri üyelerinin kararlarına bağlı kalmayı kabul eder.
 1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi gerektiğinde katılım koşullarını değiştirip güncelleme hakkına haizdir. Katılım koşullarındaki değişiklik ve güncellemeleri takip etmek katılımcının sorumluluğundadır. Yarışma ile ilgili güncel bilgiler https://tbm.metu.edu.tr/ adresinde “Duyurular” kısmında sunulacaktır.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

 

GENEL KURALLAR

 1. Bu şartname, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODTÜ TBM) tarafından düzenlenecek olan “İklim Değişikliği Temalı Öğrenci Video Yarışması” kuralları ve yönergeleri için hazırlanmıştır.  
 1.  Yarışma içeriğinin tüm hakları Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne aittir. 
 1. Yarışma, İklim Değişikliği ile ilgili “Temiz ve Çevre Dostu Enerji ve Ulaşım Sistemleri”, “Sürdürülebilir Kentler ve Binalar”, “Toksik İçermeyen Bir Çevre İçin Sıfır Kirlilik” alt başlıklarında belirlenen bir probleme sürdürülebilir çözüm(ler) üretmek amacıyla oluşturulacak öğrenci projelerinin video formatında sunulmasını ve jüri tarafından değerlendirilmesini kapsar.  
 1. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde 9., 10., 11. ve 12. sınıflarda öğrenim gören lise öğrencileri en az iki en fazla üç kişilik takımlar halinde yarışmaya başvuru yapabilir. 
 1. Her takımın bir adı ve gerektiğinde iletişim kurulabilmesi için bir takım sözcüsü olmalıdır. Her öğrenci yalnızca bir takımda yer alabilir.  
 1. Her takım yalnızca bir kez başvuru yapabilir ve yapılan başvuru için hazırlanan video, iklim değişikliği ile ilgili aşağıdaki alt başlıklardan sadece birine odaklanmalıdır: 
  • Temiz ve Çevre Dostu Enerji ve Ulaşım Sistemleri 
  • Sürdürülebilir Kentler ve Binalar 
  • Toksik İçermeyen Bir Çevre İçin Sıfır Kirlilik 
 1. Başvurular, 25 Mart 2022’den itibarenBaşvuru Formu” aracılığıyla alınmaya başlanacaktır. Başvurular için son tarih, 29 Nisan 2022 Cuma günü saat 17:00’dır. Kazananlar 19 Mayıs 2022, Perşembe günü herkesin katılımına açık çevrimiçi düzenlenecek ödül töreninde açıklanacaktır. Ödül töreni için detaylı bilgiler daha sonra ödül töreni sayfasında duyurulacaktır. 
 1. Başvurular ücretsizdir.  
 1. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) uygun hazırlanan Veli/Vasi/Temsilci Onay Formu her bir takım üyesinin velisi/vasisi/temsilcisi tarafından ayrı ayrı doldurulmalı, imzalanmalı ve taratılarak veya net görünür şekilde fotoğrafı çekilerek “Başvuru Formu”nda gerekli alanlara yüklenmelidir. Yarışmanın KVKK kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.  

tEknik kurallar

 1. Tüm videolar yatay formatta çekilmeli ve Türkçe sunulmalıdır. 
 1. Video; 
  • Giriş Ekranı (5 saniye), 
  • İçerik (en fazla 180 saniye/3 dakika), 
  • Kaynakça Ekranı (5 saniye) bölümlerinden oluşmalı ve video uzunluğu 190 saniyeyi (3 dakika 10 saniye) geçmemelidir. 
 1. Tüm videolar, aşağıdaki bilgileri içeren 5 saniyelik tam ekranda sunulan “Giriş Ekranı” ile başlamalıdır:
  • Videonun Başlığı (Proje Başlığı)
  • Takım Adı
  • Takım Üyelerinin Adı-Soyadı
  • Okul Adı – Sınıf Seviyesi
  • İl/İlçe

Not: Takım üyeleri aynı okul ve sınıf seviyesinden ise okul adı, sınıf seviyesi, il/ilçe bilgileri giriş ekranında yalnızca bir kere yazılabilir. Takım üyelerinin farklı okul veya sınıf veya il/ilçeden olması durumunda, her bir üyeyi ayırt edecek şekilde bu bilgilerin sunulması gerekmektedir.  

 1. Öğrencilerin video içeriğinde iklim değişikliği ile ilgili seçtikleri alt başlıkta bir problem durumunu ortaya koymaları ve bu probleme yönelik sürdürülebilir en az bir çözüm sunmaları beklenmektedir. Takım üyelerinin her birinin videoda yüzlerinin görünmesi ve videonun herhangi bir kısmında anlatım yapması gerekmektedir. Öğrencilerin videolarında sadece standart MS PowerPoint ve benzeri sunum araçları üzerinden ilerlememeleri, çözüm önerilerine yönelik prototip, maket, infografik, animasyon vb. hazırlamaları ve videolarında sunmaları gerekmektedir. 
 1. Videolarda herhangi bir teknik aksaklık (ses, görüntü vb.) olmaması ve videonun düzgün çalışması gerekmektedir. 
 2. Öğrencilerin videoda kullanacağı kendilerine ait olmayan tüm öğeler (metin, görsel, ses, video, animasyon vb.) orijinal kaynağa atıfta bulunularak ve APA 7 kaynakça yazım kuralları biçimine göre alıntılanmalıdır. Her türlü intihal (aşırma) diskalifiye ile sonuçlanacaktır. Bu durumda tüm sorumluluk öğrencilere aittir. Öğrencilerin, kaynaklarının uygun şekilde alıntılanmış (APA 7) bir listesini videolarının sonunda 5 saniyelik “Kaynakça Ekranı”nda sunmaları gerekmektedir.
 1. Öğrencilerin hazırladıkları videoları kendi seçtikleri bir video paylaşım platformuna (Örn. YouTube, Vimeo, Dailymotion vb.) yüklemesi ve doğru, çalışır, başkaları tarafından erişilebilir şekilde oluşturduğu video bağlantı adresini “Başvuru Formu”nda ilgili alana girmesi gerekmektedir. Paylaşılan video bağlantı adresine tıklanıldığında doğrudan videoya erişilmesi, herhangi bir erişim izni istenmemesi gerekmektedir. 
 2. Öğrenciler videolarının en az bir kopyasını saklamalıdır. Kaybolan, hasar gören veya düzgün yüklenmeyen videolardan tarafımız sorumlu değildir.
 1. Öğrencilerin videolarını hazırlarken ve videolarının bağlantı adreslerini göndermeden önce gerekli kontrolleri yapmalarını sağlayacak “Video Kontrol Listesi“ni kullanması gerekmektedir.
 2. Başvuruların geçerli olması için videoların şartnamede belirtilen tüm kurallara uygun olması, “Başvuru Formu”nun tüm bölümlerinin doğru ve eksiksiz doldurulması, istenen bilgi ve belgelerin doğru olarak ibraz edilmesi gerekmektedir. 

ödül

 1. Kazanan takımlara yalnızca yarışma kapsamında belirlenen ödül takdim edilecektir. Bunun dışında öğrencilere hiçbir ek tazminat ödenmeyecek ve hiçbir koşulda öğrencilere karşı tarafımız sorumlu olmayacaktır. 
 1. Ödüller aşağıdaki şekilde takdim edilecektir:
 • Bir (1) Birincilik Ödülü 
  • Samsung Galaxy Watch Active2 (Tüm takım üyelerine verilecektir.)
  • Ödül Sertifikası (Tüm takım üyelerine verilecektir.)
 • Bir (1) İkincilik Ödülü
  • ODTÜDEN Mağazası’nda Geçerli 2000₺ Hediye Çeki (Bir adet olmak üzere takım adına takım sözcüsüne verilecektir. Hediye çekinin adil şekilde takım üyeleri arasında paylaşılması takım sözcüsünün sorumluluğundadır.)
  • Ödül Sertifikası (Tüm takım üyelerine verilecektir.)
 • Bir (1) Üçüncülük Ödülü
  • ODTÜDEN Mağazası’nda Geçerli 1000₺ Hediye Çeki (Bir adet olmak üzere takım adına takım sözcüsüne verilecektir. Hediye çekinin adil şekilde takım üyeleri arasında paylaşılması takım sözcüsünün sorumluluğundadır.)
  • Ödül Sertifikası (Tüm takım üyelerine verilecektir.)
 1. Ödül kazanıldığı takdirde yanlış ve/veya eksik bilgi nedeniyle kendisi ile iletişime geçilemeyen ve/veya tarafına e-posta ile bilgilendirme yapıldıktan sonra 3 gün içerisinde dönüş alınamayan takımlar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. 
 1. Ödül takdim edilmeden önce ilgili takım üyelerinden “Öğrenci Belgesi” talep edilecek ve birincilik ödülü kazanan takım üyelerine ödülleri tutanak karşılığında teslim edilecektir.
 1. Sadece ön değerlendirmeyi geçerek jüri değerlendirmesine alınmış takımlara katılım sertifikası verilecektir. Takım üyelerinin katılım sertifikaları takım sözcüsünün e-posta adresine gönderilecektir. 

jüri değerlendirmesi

 1. Jüri üyelerinin kararı kesindir.
 2. Başvurular, iki aşamada değerlendirilecektir.
 3. İlk aşamada videoların teknik kurallara uyumluluğuna yönelik ön değerlendirme yapılacaktır.
 4. Ön değerlendirmeyi geçen videolar ikinci aşamada 
  • Problem Durumunun Açıklanması (%20), 
  • Sürdürülebilir Çözüm (%30),
  • Özgünlük (%30), 
  • Prodüksiyon (%20) temel kriterleri doğrultusunda jüri tarafından değerlendirilecektir. 
 5. Değerlendirme sonucunda jüri uygun görmediği takdirde birinci seçmeme hakkına sahiptir.

etik kurallar

 1. Öğrenciler, paylaştıkları videoların özgün ve kendi eserleri olduğunu, hazırlanan videonun üçüncü şahısların kişilik ve gizlilik haklarını ve/veya fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmediğini, bu içeriğin Türk Ceza Kanunu, 5651 Sayılı Kanun ve yürürlükte olan mevzuata aykırı olmadığını ve ayrıca söz konusu içeriğin suç teşkil edebilecek unsurlar içermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi , ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ve paydaşların herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır. Tüm sorumluluk öğrencilere aittir.
 1. Video içeriği, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm yerel ve ulusal yasalarına uygun olmalıdır. İçerik 1) yasa dışı davranışları teşvik etmek; 2) ırksal, dini, cinsel veya diğer haksız önyargıları desteklemek; 3) cinsel veya şiddet içeren sömürüyü savunmak; 4) yasa veya antlaşma ile belirlenen hakları ihlal etmek; 5) herhangi bir kişinin mahremiyetini ihlal etmek şeklinde veya 6) jüri tarafından uygunsuz olarak tespit edildiği takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.
 1. Öğrenciler yarışmaya başvuru yaptıklarında tarafımıza; videolarını tanıtım amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin, ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ve paydaşların internet sayfalarında, sosyal medya hesaplarında, video paylaşım sitelerinde ve benzer mecralarda, konferanslarda veya diğer herhangi bir yerde yer ve sayı sınırlaması olmaksızın kendilerine bildirimde bulunmadan veya başka bir tazminat ödemeden çoğaltma, dağıtma, işleme, sergileme ve/veya görüntüleme hakkı verir.
 1. Kazananlar ödülleri kabul etmekle, tarafımız ve tüm paydaşlarımızı bu tür ödüllerin kullanımından kaynaklanan her türlü iddia ve yükümlülükten sorumlu tutmamayı kabul eder. Kazananlar, yarışmaya katılımından veya herhangi bir ödülün kullanımından kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasar için tüm sorumluluğu üstlenir.
 1. Öğrenciler, yarışma kurallarına ve jüri üyelerinin kararlarına bağlı kalmayı kabul eder.
 1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi gerektiğinde katılım koşullarını değiştirip güncelleme hakkına haizdir. Katılım koşullarındaki değişiklik ve güncellemeleri takip etmek katılımcının sorumluluğundadır. Yarışma ile ilgili güncel bilgiler https://tbm.metu.edu.tr/ adresinde “Duyurular” kısmında sunulacaktır.