Hakkımızda

Ülkemizin ilk Toplum ve Bilim Merkezi olma özelliğini taşıyan merkezimiz, eski Rektörümüz Prof.Dr. Sn. Ural Akbulut’un önderliğinde 2006 yılında kuruldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, öğretim, araştırma ve toplum hizmetleri etkinliklerini evrensel standartlarda yürüterek, toplumumuzun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, bilgiyi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı ve bu bilgilerle donatılmış bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir. Bu misyona hizmet eden yapılanmanın ana bileşenlerinden biri Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi’dir (TBM). 

Amacımız

Merkezimizin temel hedefleri; ilköğretim seviyesinden başlayarak, 7’den 70’e toplumdaki tüm bireylerin bilimsel bilgileri öğrenmenin önemini fark etmesini, eleştirel düşünebilmesini ve bilgisini yeri geldiğinde kullanabilecek veya yeni durumlara uygulayabilecek zihinsel düşünme kalıplarına sahip olabilmesini sağlayacak faaliyetlerde bulunmaktır. Bu hedefleri gerçekleştirmek için merkezimiz çeşitli çalışmalarda bulunmaktadır. “Sergi Alanı” ile yıllık ortalama 30 bin ziyaretçiyi ağırlamakta, binlerce bireyin katılım gösterdiği bilim şenlikleri (Bilimin Ev Hali, ODTÜ’de Bilim Eğlencelidir!) düzenlemekte veya kurumların/okulların/diğer bilim merkezlerinin bilim şenliklerine etkin destek vermektedir. Ülkemizde merkez bünyesinde ilk defa organik artıkların solucanlarla geri dönüştürülmesini anlatan atölye uygulamalarını gerçekleştirerek, küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza çevre bilinci kazandırmaya çalışmaktadır. Düzenli seminerler, söyleşiler, yarışmalar düzenleyerek, toplumumuzun bilim ve teknolojiye yönelik ilgisini canlı tutmaya çalışmaktadır.  

Faaliyetler

       Merkez amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

  • Ulusal ve uluslararası düzeyde toplum ve bilim ile ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek; ödüller vermek,
  • Topluma bilimi sevdirmek için yerinde eğitim, uzaktan eğitim, üniversitede eğitim ve benzeri faaliyetleri tasarlamak ve uygulamak,
  • Bilimin gelişimi ve bugünkü konumunu toplumun kavraması için “Sergi Alanı” aracılığı ile bilime dokunma içerikli faaliyetler düzenlemek; bu faaliyetlerde kullanılmak üzere deney ve sergi düzenekleri tasarlamak,
  • Üniversite mensuplarının araştırma yaptığı konularda toplumsal fayda ve farkındalık üretecek faaliyetlerine destek olmak,
  • Öğrencilerin bilimsel konularda tecrübelerini artırmaları için uygun fırsatlar oluşturmak,
  • Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  • Kamu ve özel teşebbüse ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri çalışmalar yapmak,
  • Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası projeler geliştirmek,
  • Yetkili kurullarca istenen Merkez amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak,
  • Gerektiğinde üniversite öğrencilerinin merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini desteklemek.

Misyon

Yediden yetmişe toplumdaki tüm bireylerin bilimsel merakını tetikleyecek, bilimsel okur-yazarlığını artıracak, dinamik, etkileşimli, ilgi çekici, katılımcı merkezli, araştırma tabanlı, düşünmeye sevk eden bilimsel faaliyetleri toplumun hizmetine sunmaktır.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası işbirlikleriyle araştırma tabanlı özgün faaliyetler yürüten, toplumdaki tüm bireylerin bilimsel farkındalıklarını, bilime, teknolojiye ve bilimsel araştırmalara yönelik ilgi ve tutumlarını olumlu yönde artıran bir uygulama ve araştırma merkezi olmaktır.

Yönetim Kurulu

 

Rektör 

Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK

 

Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 

Prof. Dr. Y. Eren KALAY (Rektör Danışmanı)

 

Yönetim Kurulu Üyeleri 

Prof. Dr. Y. Eren KALAY, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ali ERYILMAZ, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Bilal KIRKICI, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Prof. Dr. Ayşe Güliz BİLGİN ALTINÖZ, Mimarlık Bölümü

Doç. Dr. Sinan Kaan YERLİ, Fizik Bölümü

Doç. Dr. Pelin ANGIN, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Alev ATAK, İktisat Bölümü

Dr. İlker KOÇ, Toplum ve Bilim Merkezi

Dr. Eray ŞENTÜRK, Toplum ve Bilim Merkezi

 

Güncellenme Tarihi: 18 Ocak 2024