Yıllara Göre Akademik Yayınlarımız

2022 Yılı

Koç, İ., Arıkan, Y. (2022). Hitit Kralı I.Šuppiluliuma’nın Adının Kökeni Hakkında. Mesut GÜN-B. Erdem DAĞISTANLIOĞLU (Ed.), Dil ve Edebiyat Araştırmaları II içinde (s. 147-162). Ankara: Akademisyen

Koç, İ. (2022). Eski Hitit Kralı Telipinu, Dönemi ve Fermanı. KAREFAD 10/1. Ankara-Türkiye.

2021 Yılı

Şentürk, E. (2021). Etkinlik 1. Mevsim Bilimi. Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN (Ed.), Etkinliklerle Okul Dışı Öğrenme Ortamları – 4.Bölüm: Gökevleri (Planetaryumlar) içinde (s.59-70). Ankara: PEGEM Akademi

Şentürk, E. (2021). Etkinlik 2. İklim Krizi. Prof. Dr. Ahmet İlhan ŞEN (Ed.), Etkinliklerle Okul Dışı Öğrenme Ortamları – 4.Bölüm: Gökevleri (Planetaryumlar) içinde (s.71-79). Ankara: PEGEM Akademi

2019 Yılı

Bilen, S. & Cengizoğlu, S. (2019). Kırsal ve Kentsel Bölgelerde Yaşayan Ortaokul Öğrencilerinin Organik Artıkların Geri Dönüşümleri Konusundaki Bilgi ve Farkındalıklarının Karşılaştırılması. V. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde sunulan bildiri, İstanbul-Türkiye (Haziran 27-29, 2019).

Cengizoğlu, S. & Bilen, S. (2019). Investigating Composting Through the Project supported by TUBITAK 4004 Nature Education and Science School: What the Concept Maps Say. Abstract of the 28th International Conference on Educational Science (ICES) held in Ankara-Turkey (April 25-28, 2019).

Koç, İ. (2019). ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim ve Teknoloji Koleksiyonu: Arkeolojik Sergilerden Detaylar. Sosyal Bilimler Araştırmaları II. Ankara-TÜRKİYE

Şentürk, E. (2019). Gökevleri (Planetaryumlar). Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen (Ed.), Okul Dışı Öğrenme Ortamları içinde (s. 91-116). Ankara: PEGEM Akademi 

2018 Yılı

Bilen, S. & Seçiloğlu, S. (2018). Investigating Middle School Students’ Knowledge and Awareness on Recycling of Organic Wastes Within the Scope of TUBITAK 4004 Science and Society Project. Abstracts of the 27th International Conference on Educational Sciences (ICES) held in Antalya-Turkey (April 18-22, 2018).

Bilen, S. (2018). An Investigation of Landscape Elements in The Context of Anthropometric Measures: Ankara As A Case Study. Abstracts of IV. International Symposium on Educational and Social Sciences in Turkish Cultural Geography held in Baku-Azerbaijan (June 27-30, 2018).

Bilen, S. (2018, Haziran). Antropometrik Veriler Bağlamında Peyzaj Elemanlarının İncelenmesi: Ankara Örneği [Tam Metin]. IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Bakü-Azerbaycan. Erişim adresi: http://bit.ly/2sATqou 

Cengizoğlu, S. & Bilen, S. (2018). How The Worms Turned In Red?: Examining Middle School Students’ Drawings Within The Scope of Vermicomposting Activities. Abstracts of the 27th International Conference on Educational Sciences (ICES) held in Antalya-Turkey (April 18-22, 2018).

Koç, İ. (2018). METU Science and Technology Collection: Details from Archaeological Exhibitions. UNIMUSEUM C: 1-S: 1. İstanbul-TÜRKİYE.

2017 Yılı

Kanlı, U., Çakmakcı, G., Şentürk, E. & Köseoğlu, F. (2017). Science Centre Administrators’ and Explainers’ Views about Science Communication. Abstracts of the European Science Education Research Association (ESERA) held in Dublin-Ireland (August 21-25, 2017).

Kanlı, U., Şentürk, E. & Köseoğlu, F. (2017). Teachers and science center explainers’ opinions related to teaching sequence developed for Magdeburg Hemispheres Exhibit. Abstracts of the 26th International Conference on Educational Sciences (ICES) held in Antalya-Turkey (April 20-23, 2017).

Koç, İ. (2017). ODTÜ Bilim ve Teknoloji Koleksiyonu: Göbekli Tepe ve Neolitik Dönem Sergileri. 4. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu konferans kitabı. Eskişehir-TÜRKİYE.

2016 Yılı

Kanlı, U., Şentürk, E., Tahancalıo, S. ve Köseoğlu, F. (2016, Eylül 28-30). Türkiye’deki Bilim Merkezlerinin Mevcut Durumu. Sözel bildiri, 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon.

Köseoğlu, F., Şentürk, E. & Kanlı, U. (2016). For the first time in Turkey: BİLMER Project School-Science Center Collaboration. Abstracts of the International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST) held in Bodrum-Turkey (May 19-22, 2016).

Pirpiroğlu, İ., Yanış, H., Tahancalıo, S., Şentürk, E. ve Kanlı, U. (2016, Eylül 28-30). Bilim Merkezi Eğitmenleri için Geliştirilen Mesleki Gelişim Programının Pilot Uygulaması Hakkında Eğitmen Görüşleri. Sözel bildiri, 12. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Trabzon.

Şentürk, E., Tahancalıo, S., Kanlı, U. & Köseoğlu, F. (2016). BİLMER Project: Science Explainer Survey. Abstracts of the International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST) held in Bodrum-Turkey (May 19-22, 2016).

Şentürk, E., Kanlı, U., Tahancalıo, S. & Çakmakcı, G. (2016). Turkey’s ambition on science centres: Explainers’ and teachers’ views on their professional development. Abstracts of the 5th World Conference on Science and Technology Education (WorldSTE2016) held in Antalya-Turkey (November 1-5, 2016).

Şentürk, E., Yanış, H., Pirpiroğlu, İ. Tahancalıo, S. & Kanlı, U. (2016). Views of Teachers Participated in Pilot Workshop on Teacher Professional Development towards Science Centres. Abstracts of the 5th World Conference on Science and Technology Education (WorldSTE2016) held in Antalya-Turkey (November 1-5, 2016).

2015 Yılı ve Öncesi

Şentürk, E. (2015). Field Trips to Science Centers: Teachers’ Perspectives, Roles, and Reflections. (Unpublished Doctoral Dissertation). Middle East Technical University, Ankara. Available from here

Şentürk, E., & Özdemir, Ö. F. (2014). The effect of science centres on students’ attitudes towards science, International Journal of Science Education, Part B: Communication and Public Engagement, 4, 1-24. doi:10.1080/21548455.2012.726754

Eryurt, K. & Şentürk, E. (2013). Analysis of Historical Content in Modern Physics Chapters in High School Physics Textbooks. Abstracts of the International Conference on Physics Education (ICPE) held in Prague-Czech Republic (August 05-09, 2013).

Şentürk, E. (2009). The Effect of Science Centres on Students’ Attitudes towards Science. (Unpublished Master Thesis). Middle East Technical University, Ankara. Available from here.

Koç, İ. (Ed.) (2006). Hititler. Ankara-TÜRKİYE