ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından ortaokul ve lise öğrencilerinin üç boyutlu modelleme becerilerini geliştirmek ve üç boyutlu baskı sürecindeki farkındalıklarını arttırmak için “Engelsiz Yaşam İçin 3 Boyutlu Modelle!” temalı, ödüllü bir üç boyutlu modelleme yarışması düzenlenmiştir. Katılımcılar, engelsiz yaşama destek için günlük hayatımızdan bir olay/olgu/konu bağlamında belirledikleri probleme, üç boyutlu model tasarımı yaparak çözüm sunmuşlardır. Yarışma için başvurular, 20 Kasım 2020 saat 17:00 itibari ile sona ermiştir. Yarışmamızın çevrim içi ödül töreni 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Mustafa Verşan KÖK’ün de katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Yarışmamıza ve çevrim içi ödül törenimize oldukça geniş bir katılım olmuştur. Aşağıda verilen bağlantı adresini kullanarak yarışma sayfamıza ulaşıp süreç ve içerik hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

3 Boyutlu Modelleme Yarışma Sayfası

2017 ve 2018 yıllarında Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen German Academic Exchange Service (DAAD) tarafından organize edilen ODTÜ’nün ev sahipliğini yaptığı “Science Slam: Falling Walls Lab” kapsamında bir dizi atölye çalışması ve yarışma düzenlenmiştir.

Günlük Hayatta Bilim Video Yarışması Sonucu

ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından gerçekleştirilen “Günlük Hayatta Bilim” video yarışması kapsamında iletilen videolar, jüri üyeleri tarafından önceden açıklanan değerlendirme kriterleri (Yaratıcılık, Bilimsel yaklaşım, Kurgu ve anlatım, Görsel ve işitsel nitelik) baz alınarak incelenmiştir. TBM’ye iletilen videoların hiçbiri değerlendirme kriterlerinden yeterli puanı sağlayamadığı için ödül verilmemesine karar verilmiş, 9 Haziran 2014’de yapılması planlanan ödül töreni iptal edilmiştir. Jüri Değerlendirme Raporları e-posta aracılığıyla tüm katılımcılara gönderilmiştir. Yarışmaya ilgi gösteren tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.

ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM), Sürdürülebilir ODTÜ Kampüsü için fikirlerin paylaşılabileceği bir platform yaratmak amacıyla 06.05.2011 tarihinde “Sürdürülebilir ODTÜ Yerleşkesi Proje Yarışması” düzenlemiştir. Yarışma ile farklı bölümlerden/araştırma alanlarından olan öğrencilerin çoklu disipliner bir çalışma yapması teşvik edilmiştir. Bu ortak çalışma gruplarından beklenen sonuç ürün: sürdürülebilir kampus için kavram/konsept geliştirmeleridir. Geliştirilecek kavram/konsept: yapılı çevre (yapılar, ulaşım sistemi, enerji verimliliği, atık yönetimi, sürdürülebilir ürünler, vb.); doğal çevre (bio-çeşitlilik, sürdürülebilir tarım, insan-çevre etkileşimleri/ikilemler; ve “sürdürülebilirlik” yönetimi vb. ana başlıkların biri ve/veya birkaçını kapsayacak alanlarda olmuştur. Yarışmaya farklı bölümlerden/araştırma alanlarından olan öğrencilerin oluşturduğu toplam 16 grup (44 öğrenci) başvurmuştur. İlk üçe giren gruplar sırasıyla (1) ReReRe ODTÜ, (2) METU-CYCLE ve (3) Yeşil ODTÜ grupları olmuştur. Birinci gelen grup British Council tarafından İngiltere seyahati ile ödüllendirilmiştir. Bu seyahatte amaç, öğrencilerin İngiltere’deki sürdürülebilir yerleşke uygulamalarını gözlemlemeleri, oradaki akademisyenlerle bilgi paylaşımında bulunmaları ve öğrencilere mevcut uygulama fikirlerini kendi kampüslerine taşıma fırsatı vermiştir. İngiltere ziyareti sonrası, 28.12.2011 tarihinde birinci gelen grup ODTÜ KKM-D salonunda “Dünyadan Örnekler”i de içeren sürdürülebilirlik konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. 

Yarışmaya ilgi gösteren tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.