Uygulamalı Etkinlikler

Merkezimizde organik artıkların geri dönüşümü, çevre duyarlılığı ve doğa farkındalığına ilişkin çeşitli konularda atölye çalışmaları ve etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Genellikle ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri seviyesinde gerçekleştirilen bu uygulamalı etkinlikler zaman zaman üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik olarak da gerçekleştirilmektedir. Yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı sunan ve birçok disipline ait bilgileri harmanlayan geçmiş etkinlikliklerimize sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Projeler

Merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilen çevre eğitimlerinin daha geniş kitlelere ulaşabilmesi, yaygınlaştırma etkisinin artırılabilmesi ve bu eğitimlerin bilimsel değerlendirmelerinin yapılarak alanyazına kazandırılabilmesi amacı ile düzenli olarak “TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları” çağrısına başvurulmakta ve bunun yanı sıra merkezimiz bünyesinde çeşitli projeler yürütülmektedir. Geçmiş projeler ile ilgili detaylı bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 

Seminerler

Geri dönüşüm başlığı altında özellikle organik artıkların geri dönüşümüne yönelik olarak merkezimiz bünyesinde ve/veya desteğinde gerçekleştirilen geçmiş seminerlere ait bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.