JÜRİ ÜYELERİ

 

Başvurular, iki aşamada değerlendirilecektir. İlk aşamada videoların teknik kurallara uyumluluğuna yönelik ön değerlendirme yapılacaktır. Ön değerlendirmeyi geçen videolar ikinci aşamada 

  • Problem Durumunun Açıklanması (%20), 
  • Sürdürülebilir Çözüm (%30),
  • Özgünlük (%30), 
  • Prodüksiyon (%20) temel kriterleri doğrultusunda jüri tarafından değerlendirilecektir. 

JÜRİ

Prof. Dr. Meryem BEKLİOĞLU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Feyza KAZANÇ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gaye TEKSÖZ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mustafa YÜCEL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Osman BALABAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Zöhre KURT
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

YARIŞMA DÜZENLEME KURULU

Dr. Eray ŞENTÜRK
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırmacı

Merve AYTEKİN BİRCAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi

JÜRİ ÜYELERİ

 

Başvurular, iki aşamada değerlendirilecektir. İlk aşamada videoların teknik kurallara uyumluluğuna yönelik ön değerlendirme yapılacaktır. Ön değerlendirmeyi geçen videolar ikinci aşamada 

  • Problem Durumunun Açıklanması (%20), 
  • Sürdürülebilir Çözüm (%30),
  • Özgünlük (%30), 
  • Prodüksiyon (%20) temel kriterleri doğrultusunda jüri tarafından değerlendirilecektir. 

JÜRİ

Prof. Dr. Meryem BEKLİOĞLU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Feyza KAZANÇ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gaye TEKSÖZ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mustafa YÜCEL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Osman BALABAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Zöhre KURT
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

YARIŞMA DÜZENLEME KURULU

Dr. Eray ŞENTÜRK
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırmacı

Merve AYTEKİN BİRCAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi

JÜRİ ÜYELERİ

 

Başvurular, iki aşamada değerlendirilecektir. İlk aşamada videoların teknik kurallara uyumluluğuna yönelik ön değerlendirme yapılacaktır. Ön değerlendirmeyi geçen videolar ikinci aşamada 

 • Problem Durumunun Açıklanması (%20), 
 • Sürdürülebilir Çözüm (%30),
 • Özgünlük (%30), 
 • Prodüksiyon (%20) temel kriterleri doğrultusunda jüri tarafından değerlendirilecektir. 

JÜRİ

Prof. Dr. Meryem BEKLİOĞLU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Gaye TEKSÖZ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Osman BALABAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Feyza KAZANÇ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Mustafa YÜCEL
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Zöhre KURT
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

YARIŞMA DÜZENLEME KURULU

Dr. Eray ŞENTÜRK
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Araştırmacı

Merve AYTEKİN BİRCAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Görevlisi