KONGRENİN AMACI

Ülkemizde Fen ve Matematik alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim insanı yetiştirmeye kaynaklık etmek, ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yükseköğretime hazırlamak, bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, öğrencileri araştırmaya yöneltmek, fen bilimleri alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirerek toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunmak amaçlarıyla kurulan fen liselerinin kurumsallaşmasına, geliştirilmesine katkı sağlayacak bu kongrede Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı fen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin;

  • Bilimsel çalışmalarının paylaşılması, bilimsel platformlarda sunumu ve yaygınlaştırılmasının sağlanması,
  • Bilimsel düşünme, araştırma yapma, akademik çalışmalara alt yapı oluşturabilecek analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi,
  • Bilim insanları ve akademisyenlerle bir araya getirilmesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin paylaşılacağı platformların oluşturulması,
  • Bilim ve teknolojiyle ilgili alanlarda yeni bilgiler üretmelerinin teşvik edilmesi,
  • Bilimsel araştırma çalışmalarının geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması,
  • İletişim ve etkileşimlerinin artırılması amaçlanmaktadır.

KONGRENİN TARİHİ VE YERİ

Kongre çalışmaları 14-16 Haziran 2021 tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleştirilecektir.


KONULAR

-Nanoteknoloji

-Yapay Zeka


KONGREYE KATILIM VE BAŞVURU

Kongreye, öğrenciler bildirileri ile katılacak olup öğretmen ve yöneticiler ile alana ilgi duyan, destek sağlayan ve bu konuda çalışmalar yapan akademisyenler, araştırmacılar dinleyici olarak katılabilirler. 


Kongreye Katılım için Kullanılan Bağlantı Adresi:

https://zoom.us/j/97647142231?pwd=bHBERVErMHJVWDJOajZIcEczMklTdz09

YouTube canlı yayınını izlemek için: https://www.youtube.com/user/middleastechuniv

Kongreye katılım için: https://zoom.us/j/97647142231?pwd=bHBERVErMHJVWDJOajZIcEczMklTdz09

KONGRENİN AMACI

Ülkemizde Fen ve Matematik alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim insanı yetiştirmeye kaynaklık etmek, ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yükseköğretime hazırlamak, bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, öğrencileri araştırmaya yöneltmek, fen bilimleri alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirerek toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunmak amaçlarıyla kurulan fen liselerinin kurumsallaşmasına, geliştirilmesine katkı sağlayacak bu kongrede Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı fen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin;

a) Bilimsel çalışmalarının paylaşılması, bilimsel platformlarda sunumu ve yaygınlaştırılmasının sağlanması,

b) Bilimsel düşünme, araştırma yapma, akademik çalışmalara alt yapı oluşturabilecek analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi,

c) Bilim insanları ve akademisyenlerle bir araya getirilmesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin paylaşılacağı platformların oluşturulması,

d) Bilim ve teknolojiyle ilgili alanlarda yeni bilgiler üretmelerinin teşvik edilmesi,

e) Bilimsel araştırma çalışmalarının geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması,

f) İletişim ve etkileşimlerinin artırılması

amaçlanmaktadır.


KONGRENİN TARİHİ VE YERİ

Kongre çalışmaları 14-16 Haziran 2021 tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleştirilecektir.


KONULAR

-Nanoteknoloji

-Yapay Zeka


KONGREYE KATILIM VE BAŞVURU

Kongreye, öğrenciler bildirileri ile katılacak olup öğretmen ve yöneticiler ile alana ilgi duyan, destek sağlayan ve bu konuda çalışmalar yapan akademisyenler, araştırmacılar dinleyici olarak katılabilirler. 

YouTube canlı yayınını izlemek için: https://www.youtube.com/user/middleastechuniv

Kongreye katılım için: https://zoom.us/j/97647142231?pwd=bHBERVErMHJVWDJOajZIcEczMklTdz09

KONGRENİN AMACI

Ülkemizde Fen ve Matematik alanında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim insanı yetiştirmeye kaynaklık etmek, ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yükseköğretime hazırlamak, bilimsel, kültürel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenmelerini sağlamak, öğrencileri araştırmaya yöneltmek, fen bilimleri alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak ortam ve şartları hazırlamak, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirerek toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına bilinçli bir şekilde katkıda bulunmak amaçlarıyla kurulan fen liselerinin kurumsallaşmasına, geliştirilmesine katkı sağlayacak bu kongrede Orta Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı fen liselerinde öğrenim gören öğrencilerin;

a) Bilimsel çalışmalarının paylaşılması, bilimsel platformlarda sunumu ve yaygınlaştırılmasının sağlanması,

b) Bilimsel düşünme, araştırma yapma, akademik çalışmalara alt yapı oluşturabilecek analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi,

c) Bilim insanları ve akademisyenlerle bir araya getirilmesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin paylaşılacağı platformların oluşturulması,

d) Bilim ve teknolojiyle ilgili alanlarda yeni bilgiler üretmelerinin teşvik edilmesi,

e) Bilimsel araştırma çalışmalarının geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması,

f) İletişim ve etkileşimlerinin artırılması

amaçlanmaktadır.


KONGRENİN TARİHİ VE YERİ

Kongre çalışmaları 14-16 Haziran 2021 tarihleri arasında dijital ortamda gerçekleştirilecektir.


KONULAR

-Nanoteknoloji

-Yapay Zeka


KONGREYE KATILIM VE BAŞVURU

Kongreye, öğrenciler bildirileri ile katılacak olup öğretmen ve yöneticiler ile alana ilgi duyan, destek sağlayan ve bu konuda çalışmalar yapan akademisyenler, araştırmacılar dinleyici olarak katılabilirler.