Değerli Eğitimciler,

Etkinlik tarihleri 21 Eylül – 2 Ekim (10 gün) olarak ilan edilmiş olan “Doğaya Bir Adım: Ağaçları Tanıyalım!” isimli projemize Ankara İl sınırları içinde MEB’e bağlı ortaokullardan (5.-8. sınıf) gelen başvurular kabul edilmiştir.

Dünya genelinde yaşanılan pandemi, ülkemizde de yüz yüze eğitim sürecini etkilemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 8.09.2020 tarihinde yaptığı yazılı açıklamada, okullarda yüz yüze eğitimin 21 Eylül 2020 tarihinde sadece okul öncesi ve 1. sınıfları kapsayacak şekilde başlayacağı ifade edilmiştir. Bu bağlamda, projenin hedef kitlesi olan kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başlanamaması sebebiyle proje etkinlikleri gerçekleştirilemeyecektir.

Saygılarımızla.