TÜBİTAK

BİLMER Projesi: Bilim Merkezlerinin Bilim-Toplum İletişiminde ve Bilim Eğitiminde Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Bir Öğretmen ve Eğitmen Mesleki Gelişim Modeli

Toplum ve Bilim Merkezi’nin proje ortağı olarak yer aldığı, “BİLMER Projesi: Bilim Merkezlerinin Bilim-Toplum İletişiminde ve Bilim Eğitiminde Etkinliğini Arttırmaya Yönelik Bir Öğretmen ve Eğitmen Mesleki Gelişim Modeli” başlıklı araştırma projesi TÜBİTAK - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) tarafından 15 Nisan 2015 tarihinde 114K646 kod ile desteklenmiştir. 

Bilimin Beşiği Sallasın Sizi Projesi

Proje Kodu:            113B067

Proje Yürütücüsü:  Dr. Sara Banu Akkaş

Uzman Personel: 

Arş. Gör. Eray Şentürk

Arş. Gör. Semra Saçıcı

Arş. Gör. Recep Yüksel

 

Toplumda bilimsel farkındalık düzeyini artıran ‘Bilimi Topluma Götürme’ projelerinin devamını sağlayabilmek için 2011 yılında TÜBİTAK 4004 kodlu “Bilimin Beşiği Sallasın Sizi” projesi yazılmıştır. TÜBİTAK 111B067 kod numarası ile desteklenen “Bilimin Beşiği Sallasın Sizi” adlı proje, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) tarafından 2011-2012 eğitim-öğretim yılının II. döneminde 8 farklı ilde gerçekleştirilmiştir.

Proje No Proje Tarihi Projenin Ev Sahibi İli
P1 22 - 23 - 24.02.2012 Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Eskişehir
P2 8 - 9 - 10.03.2012 Tekirdağ Hayrabolu Belediyesi Tekirdağ
P3 15 - 16.03.2012 ODTÜ Kayseri Mezunlar Derneği Kayseri
P4 11 - 12.04.2012 Afyon Haydarlı İMKB YİBO Afyon
P5 18 - 19.03.2012 ODTÜ Bursa Mezunlar Derneği Bursa
P6 26 - 27.03.2012 Konya Büyükşehir Belediyesi Konya
P7 10 - 11 - 12.05.2012 Bodrum Marmara Koleji Bodrum
P8 17 - 18.05.2012 Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi Isparta

YazUzaY Astronomi Kampı

Proje Kodu:       110B037

Proje Tarihi:       01.07-01.12.2010

Yürütücüsü:

Prof. Dr. Fatoş Tünay Yarman Vural

Uzman Personel:

Arş. Gör. Funda Barutçu

Arş. Gör. Eray Şentürk

Arş .Gör. Nuray Yıldırım

Arş. Gör. Burçin İçdem 

Eğitmenler:

Prof. Dr. Nafiz Alemdaroğlu

Prof. Dr. Halil Kırbıyık

Doç. Dr. Şölen Balman

Doç. Dr. Mehmet Lütfi Süzen

Yrd. Doç. Dr. Sinan Kaan Yerli

Rehberler:

Recep Yüksel 

Erdem Aytekin 

Seçkin Karabağ

Nuriye Karakaya 

Beril Erdoğan

Ayşegül Karahan Ertuğrul 

Proje Özeti

YazUzaY Projesi’nin amacı, gökbilimine karşı merakı artırmak, uzay bilincini geliştirmek,  katılımcıları merak ettiklerini araştırma konusunda teşvik etmek,  gökbiliminin önemini ve günlük hayatımıza olan katkısını kavratabilmektir. Bu temel amaçlar doğrultusunda katılımcılar, iki hafta süreyle, alanında uzmanlaşmış eğitmenler ve rehberler eşliğinde gökbiliminin temel kavramlarını öğrenecek; deneyler, gözlemler, geziler, araştırmalar sayesinde öğrendikleri temel kavramları pekiştirecek ve uygulama imkânı bulacaklardır.

Projenin hedef kitlesini ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Gençlerimiz ne kadar küçük yaşlarda gökbilimiyle tanışırlarsa o oranda gökbilimine karşı olumlu bir tutum geliştireceklerdir. Bu bağlamda, projenin amaçları, katılımcıların bilişsel seviyeleri ve gelişimsel aşamaları göz önünde bulundurularak en ideal hedef kitlenin ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencileri olduğuna karar verilmiştir.  Şırnak ilinden 25,  Iğdır ilinden 25 olmak üzere toplam 50 katılımcı, valilikler ve okul yönetimleri aracılığı ile seçilecektir.  Öğrencilere, kendi illerinden 2’şer öğretmen refakat edecektir. Yatılı İlköğretim Bölge Okulları veya köy okullarında okuyan, maddi imkânı yeterli olmayan, başarılı ve gökbilimi öğrenmeye istekli olan katılımcılara öncelik verilecektir.

Gökbilimi ile ilgili temel kavramlar katılımcılara öğretilirken konuların basitten karmaşığa doğru sıralanmasına dikkat edilmiştir. Gökbilimi, gezegen, uydu, yıldız, gökada gibi temel kavramlarının öğretilmesiyle başlayan program, geçmişten günümüze gökbilimi, güneş sistemi, yıldızlar, gözlem araçları, uzay çalışmaları, astronotlar, yapay uydular, kara delikler ile ilgili bilimsel etkinlikler içermektedir. Sınıf ortamında yapılan bütün etkinlikler fotoğraf, animasyon, video gibi görsel öğelerle desteklenmiştir. Düz anlatımdan kaçınılmıştır; etkinliklerde yaratıcı drama, soru-cevap, tartışma, anektot, deney, gözlem, araştırma gibi yöntemler kullanılarak, katılımcıların aktif olarak rol aldığı etkinlikler tasarlanmıştır. Bu etkinlikler, yapılan geziler ve aktivitelerle desteklenmiştir. Bunun yanı sıra katılımcılar, uzayla ilgili resimler çizerek, uzay maceralarını yazarak, kendi uzay filmlerini çekerek, bilim adamlarıyla röportaj yaparak ve araştırmalarının sonuçlarını paylaştıkları dergilerini sergileyerek hem öğrendiklerini farklı alanlarda yansıtma imkânı bulacak hem de kendilerini ifade etme yeteneğini geliştireceklerdir. Bunlara ek olarak, uzayda en uzun süre kalan bayan astronot Marsha Ivins ile görüntülü canlı bağlantı kurulacaktır.

Gökbilimine karşı meraklarını artırmanın yanı sıra katılımcıları merak ettikleri şeyleri araştırmaları konusunda isteklendirmek de hedeflenmektedir. Bu nedenle katılımcılara proje süresince araştırma yöntemleri ve kaynaklar öğretilecektir. Gökbilimi ile ilgili istedikleri alanda araştırma yapmaları sağlanacaktır. Yaptıkları araştırmalar, röportajlar, resimler, yazdıkları hikâyeler ve günlüklerinden paylaşmak istedikleri parçalar bir araya getirilerek bir dergi oluşturulacaktır. Projenin sonunda, katılımcıların proje sırasında ürettiği bütün ürünler (resimler, fotoğraflar, röportajlar, gök atlasları, yazdıkları hikâyeler, öğrenme günlükleri, yaptıkları roket modelleri, dergileri) sergilenecek ve grup çalışmasıyla hazırladıkları film gösterilecektir. Proje sonunda hazırlanan sergi, okul yönetimleri aracılığı ile katılımcıların okullarında ve valilikler aracılığı ile ilçe merkezlerinde daha geniş kitlelere sunulacaktır. Proje personeli merkez ilçelerde açılan sergilere giderek yaygın etkiyi gözlemleyeceklerdir. Proje ile  ilgili okul yönetimlerinden, kampa katılmayan öğrencilerden ve diğer ziyaretçilerden gelen geridönütler doğrultusunda değiştirilmesi ve geliştirilmesi gereken kısımlar tespit edilecektir.