İlan Detayları

İlan Tarihi: 22.02.2024

Son Başvuru Tarihi: 29.02.2024 (17.30’a kadar)

Yapılacak İşin Niteliği: ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde katılımcılara yönelik gerçekleştirilecek çevrimiçi ve/veya fiziksel etkinliklerin yürütülmesine yardımcı olmak.  

Çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci Sayısı: 3

Haftalık Çalışma Süresi: En fazla 15 saat

Bir Saatlik Çalışma Karşılığında Ödenecek Ücret: 

2024 yılında lisans öğrencileri için 23,38 TL, lisansüstü öğrencileri için 30,12 TL’dir.

Aranan Şartlar:

 • Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne kayıtlı öğrenci olmak,
 • Disiplin cezası almamış ve/veya hakkında disiplin soruşturması açılmamış olmak,
 • Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, kısmi zamanlı öğrenci olarak, görevlendirildiği dönemde eğitimini hiçbir şekilde uzatmamış olduğunu belgelemek,
 • Lisans öğrencilerinin en az 5. dönem öğrencisi (Hazırlık dönemi hariç) ve not ortalamalarının ise en az 2.50 / 4.00 olması, lisansüstü öğrenciler için not ortalaması en az 3.50 / 4.00 olması,
 • Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,
 • Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
 • Şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak şartları aranır.

İşin Niteliğine Uygun Aranan Özellikler:

 • Tercihen Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Lisans Programı öğrencisi olmak,
 • Tercihen Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Lisans Programı öğrencisi olmak,
 • Tercihen Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü
  • Fen Bilgisi Eğitimi Lisans Programı,
  • Fizik Eğitimi Lisans Programı,
  • Fen Bilimleri Eğitimi Yüksek Lisans Programı öğrencisi olmak,
 • Ekip çalışmasına uyumlu olmak,
 • İletişim beceresine, bir problem durumunda probleme hızlı çözüm üretebilme becerisine, yüksek çalışma motivasyonuna ve iş disiplinine sahip olmak.

Ön Değerlendirme için Gerekli Belgeler:

  1. Özgeçmiş
  2. Not Çizelgesi (Transcript)*
  3. Disiplin Durumunu Gösterir Belge*

*Belgeler ODTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınmaktadır. Başvurular 29 Şubat 2024, 17:30’a kadar aşağıdaki başvuru formu üzerinden yapılabilir. Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

İletişim Bilgileri:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversiteler Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:1

06800, Çankaya/Ankara

İnternet Adresi: https://tbm.metu.edu.tr/ 

Telefon: 0 312 210 6046

İletişim Formu: https://tbm.metu.edu.tr/iletisim/

  Başvuru Formu