TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2019/1 Çağrı Dönemi kapsamında hazırlanmış olan “Doğaya Bir Adım: Ağaçları Tanıyalım!” isimli projemizin desteklenmesine karar verildiği, 29 Nisan 2020 tarihinde TÜBİTAK’ın İnternet sayfasında duyurulmuştur. Projenin etkinlik tarihi ve detayları ilerleyen zamanlarda bu sayfamız üzerinden duyurulacaktır. Proje hakkında ön bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

Proje Adı: Doğaya Bir Adım: Ağaçları Tanıyalım!

Destekleyen Kurum ve Program: TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Projenin Yürütüleceği Kurum:  ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi / Ankara Kampüsü

Proje Konusu: Ağaçlar hakkında bilgi ve farkındalığın sağlanması/geliştirilmesi

Hedef Kitle:  MEB’ e bağlı ortaokul öğrencileri

Proje Yürütücüsü / E-posta Adresi: Dr. Serap BİLEN / sbilen@metu.edu.tr