ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi

    TBM Uzaktan Eğitimlere (Senkron) Katılım Süreci Açık Rıza Metni

    Uzaktan Eğitimlere (Senkron) Katılım Süreci kapsamında Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) ile Velisi / Vasisi / Temsilcisi olduğum öğrencinin paylaştığı kişisel verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla TBM tarafından işlenmesi, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılması ve paylaşılması vb. konularla ile ilgili olarak, TBM Uzaktan Eğitimlere (Senkron) Katılım Süreci Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu metin ile ilgili yeterli ve kapsamlı bir şekilde bilgi sahibi oldum.

    Velisi / Vasisi / Temsilcisi olduğum öğrencinin kişisel verilerinin, özel nitelikli kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun, TBM Uzaktan Eğitimlere (Senkron) Katılım Süreci Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen Genel İlkeler ve 6. maddesinde belirtilen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları hükümlerine uygun olarak, TBM’ye ve uzaktan eğitim için kullandığı platformlara (Cisco Webex, Microsoft Teams, Zoom, Clickmeeting, Blacboard Collaborate), yurt içinde ve yurt dışında bulunan gerçek veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVKK’ nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına açıkça rıza gösteriyorum.