Senkron Etkinliklere Katılım Süreci Açık Rıza Metni

    Senkron Etkinliklere Katılım Süreci kapsamında Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) ile Velisi/Vasisi/Temsilcisi olduğum öğrencinin paylaştığı kişisel verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla TBM tarafından işlenmesi, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılması ve paylaşılması vb. konularla ile ilgili olarak, TBM Senkron Etkinliklere Katılım Süreci Aydınlatma Metni’ni okudum ve bu metin ile ilgili yeterli ve kapsamlı bir şekilde bilgi sahibi oldum.

    Velisi/Vasisi/Temsilcisi olduğum öğrencinin kişisel verilerinin, özel nitelikli kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK), Senkron Etkinliklere Katılım Süreci Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen Genel İlkeler ve 6. maddesinde belirtilen Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları hükümlerine uygun olarak, ODTÜ TBM’ye ve etkinlik için kullandığı platformlara (Zoom, Cisco WebEx, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Periscope), yurt içinde ve yurt dışında bulunan gerçek veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına açıkça rıza gösteriyorum.    [Evet]: Video -seçildiği takdirde- yukarıda sunulan Açık Rıza Metni'nde belirtilen platformlarda "herkese açık" şekilde yayınlanır.

    [Hayır]: Video ODTÜ tarafından herhangi bir platformda yayınlanmaz; videodaki soru seçildiği takdirde, soruya il ve sınıf seviyesi bilgisi eklenir ve canlı yayında sunucu tarafından sorulur.