Sürdürülebilir ODTÜ Yerleşkesi Proje Yarışması

ODTÜ Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM), Sürdürülebilir ODTÜ Kampüsü için fikirlerin paylaşılabileceği bir platform yaratmak amacıyla 06.05.2011 tarihinde “Sürdürülebilir ODTÜ Yerleşkesi Proje Yarışma”sı düzenlemiştir. Yarışma ile farklı bölümlerden/araştırma alanlarından olan öğrencilerin çoklu disipliner bir çalışma yapması teşvik edilmiştir. Bu ortak çalışma gruplarından beklenen sonuç ürün: sürdürülebilir kampus için kavram/konsept geliştirmeleridir. Geliştirilecek kavram/konsept: yapılı çevre (yapılar, ulaşım sistemi, enerji verimliliği, atık yönetimi, sürdürülebilir ürünler, vb.); doğal çevre (bio-çeşitlilik, sürdürülebilir tarım, insan-çevre etkileşimleri/ikilemler; ve “sürdürülebilirlik” yönetimi vb. ana başlıkların biri ve/veya birkaçını kapsayacak alanlarda olmuştur. Yarışmaya farklı bölümlerden/araştırma alanlarından olan öğrencilerin oluşturduğu toplam 16 grup (44 öğrenci) başvurmuştur. İlk üçe giren gruplar sırasıyla (1) ReReRe ODTÜ, (2) METU-CYCLE ve (3) Yeşil ODTÜ grupları olmuştur. Birinci gelen grup British Council tarafından İngiltere seyahati ile ödüllendirilmiştir. Bu seyahatte amaç, öğrencilerin İngiltere’deki sürdürülebilir yerleşke uygulamalarını gözlemlemeleri, oradaki akademisyenlerle bilgi paylaşımında bulunmaları ve öğrencilere mevcut uygulama fikirlerini kendi kampüslerine taşıma fırsatı vermiştir. İngiltere ziyareti sonrası, 28.12.2011 tarihinde birinci gelen grup ODTÜ KKM-D salonunda “Dünyadan Örnekler”i de içeren sürdürülebilirlik konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. 

Yarışmaya ilgi gösteren tüm katılımcılarımıza teşekkür ederiz.