BTKSA Ziyareti Hk.

Merkezimize bağlı faaliyet gösteren "Bilim ve Teknoloji Koleksiyonu Sergi Alanı (BTKSA)" 23 Eylül 2017 günü yerleşkede gün boyu sürecek elektrik kesintisi nedeni ile ziyarete kapalı olacaktır. 
Saygı ile duyurulur.