BAP

Proje Kodu: BAP-08-11-2013-007

Başlama Tarihi: 01.01.2013

Bitiş Tarihi: 31.12.2014

 

Proje Adı: Bilim Merkezleri’nde Sergilenen Deney Aletleri ile Öğrencilerin Kavram Yanılgılarının Tespit Edilmesi ve Giderilmesi

Proje Ekibi:

Yrd. Doç. Dr. Nejan Huvaj Sarıhan (Yürütücü)

Arş. Gör. Eray Şentürk (Araştırmacı)

Arş. Gör. Semra Tahancalıo (Araştırmacı)

 

Proje Özeti:

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler fen eğitiminin tüm uluslar için ne kadar önemli olduğunu günden güne ortaya koymaktadır. Bununla birlikte birçok ilköğretim ve lise öğrencisi fen derslerinin sıkıcı, öğrenilmesi zor ve pratik olmadığını düşünmektedir (Barbmy, Kind ve Jones, 2008; Lyons, 2006). Pedretti 2004’te yayımlanan araştırma raporunda bu duruma şaşırmamamız gerektiğini, çünkü fen derslerinin ezberlenilmesi gereken, günlük hayatla ilişkisi kurulmayan bilgiler yığını şeklinde verildiğini ortaya koymuştur. Bu durumun da -gittikçe artan sayılarda- öğrencilerin temel bilimler ve mühendislik bilimlerini neden bir kariyer alanı olarak seçmediğini açıkladığını iddia etmiştir. Hâlbuki Ulusal Araştırma Konseyi (National Research Council [NRC]) 2000 ve 2009 yılında yayımladığı raporlarında fen eğitimin toplumun her bir bireyi için ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştur. Öğrencilerin fen ve teknoloji konuları hakkında günlük yaşamlarındaki deneyimlerinden yanlış bilimsel bilgilere sahip olduğu da görülmektedir (Griffiths ve Preston, 1992; Osborne ve Cosgrove, 1983; Osborne ve Freyberg, 1985; Yağbasan ve Gülçiçek, 2003). Bazen öğrencilerin kavram yanılgıları bilimsel olarak kabul edilen bilgileri öğrenmelerine ket vurmakta, hatta bilimsel olarak doğru yeni bilginin öğrenilmesini imkânsız hale getirebilmektedir (Durmuş ve Bayraktar, 2010; Palmer, 1999, 2001; Yılmaz, Tekkaya, Geban ve Özden, 1999). Bu yüzden kavram yanılgılarının tespit edilmesi ve giderilmesi fen ve teknoloji eğitimi için hayati önem taşımaktadır. Okul öğrenimi yanında okul dışı öğrenme yerleri ile bu kavram yanılgıları giderilebilir. Wellington (1990) bir okul dışı öğrenme yeri olarak bilim merkezlerinin çoğunlukla okul laboratuvarlarında bulunmayan birçok fen ile ilgili deney aleti ve etkinlik içerdiğini ve bunların fen ve teknoloji eğitimine ve fen ve teknoloji okuryazarlığına büyük bir katkı sağlayabileceğini iddia etmiştir. Nitekim Ulusal Araştırma Konseyi’de bu görüşü desteklemiştir (NRC, 2000, 2009). Bu bağlamda, bu proje ile ODTÜ Uygulamalı Bilim Merkezi’nde sergilenen deney aletleri ile öğrencilerin fen ve teknoloji konuları hakkındaki kavram yanılgıların tespit edilmesi ve giderilmesi hedeflenmiştir.

 

Proje Sonucu:

Bu proje ile ODTÜ Uygulamalı Bilim Merkezi’ni ziyaret eden ilköğretim ve lise öğrencilerin Fen ve Teknoloji ve Fizik konuları hakkında yanlış bilimsel bilgilere sahip oldukları tespit edilmiştir. Proje esnasında etkileşimli gösterilerde kullanılan deney aletleri ile öğrencilerin bu konular hakkındaki kavram yanılgılarının bazıları giderilirken, bazılarında herhangi bir değişiklik olmadığı görülmüştür.

 

Proje Kodu: BAP-08-11-2011-006

Başlama Tarihi: 21.03.2011

Bitiş Tarihi: 21.03.2013

 

Projenin Adı: Üniversitelerde Topluma Erişim: ODTÜ Toplum ve Bilim Araştırma Merkezi (TBM) Örneği

Proje Ekibi:

Prof. Dr. M. Yaşar Özden (Yürütücü)

Doç. Dr. Bahar Gedikli (Araştırmacı)

Arş. Gör. Eray Şentürk (Araştırmacı)

Arş. Gör. Semra Tahancalıo (Araştırmacı)

 

Proje Özeti:

Üniversitelerde üretilen bilginin toplumsallaştırılması, bilgi üretimi kadar önemli bir konudur. Fakat ülkemizdeki Toplum ve Bilim Merkezleri’nin, üniversitelerde ve/veya diğer bilimsel araştırma yapan kurumların ürettiği güncel bilgiyi topluma ulaştırmada yetersiz kaldığı görülmektedir.  Üniversitede üretilen bilginin sistematik ve bütüncül bir yaklaşımla topluma erişimini gerçekleştirmek üzere stratejiler geliştirilmelidir. Bu projede; ODTÜ - Toplum ve Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TBM) örnek alınarak,

  • TBM web sitesinin üniversitede üretilen bilginin, TBM’nin yürüttüğü projelerin topluma daha etkin erişiminin sağlanması amacıyla tekrar düzenlenmesi,
  • Uygulamalı Bilim Merkezi’nde gerçekleştirilen topluma erişim etkinliklerinin canlı yayın ile topluma anında ulaştırabilmesi için canlı yayın sisteminin kurulması ve
  • TBM’nin üniversite içindeki tanınırlığını artırmak amacıyla etkinlikler (Yarışma, Seminer, vs.) yapılması hedeflenmiştir.

Proje Sonucu:

Proje kapsamında TBM tanınırlığı hem üniversite içi hem de üniversite dışı sağlanmıştır. Uygulamalı Bilim Merkezi’nde yapılan etkinliklerin canlı yayın ile web üzerinden verilmesi sağlanarak etkinliklerin görünürlüğü arttırılmıştır. Tasarlanan TBM tanıtım materyallerinin kullanılması ile Uygulamalı Bilim Merkezi ve etkinliklerinin tanınırlığı arttırılmıştır.